Estetiska behandlingar blir allt vanligare, både i Sverige och omvärlden (Ds 2019:20). Trots det har det länge saknats tydliga regler för att skydda personer som genomgår estetiska behandlingar. Därför infördes nyligen lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen ställer bland annat krav på att särskilt riskfyllda behandlingar ska utföras av legitimerad vårdpersonal och att personer ska få information om väsentliga risker innan behandlingen genomförs.

Vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera och följa upp vilka konsekvenser som införandet av lagen har lett till. Syftet är att undersöka om regleringen har haft den avsedda effekten att öka patientsäkerheten för personer som genomgår estetiska behandlingar.

Läs mer om uppdraget i vårt regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats.