Vad behövs för att minska vårdens väntetider? Behövs ökad produktivitet eller mer resurser? Förbättrar garantin vårdens prioriteringar eller skapas undanträngning? Vilket ansvar vilar på regering, landsting och profession? Vi diskuterar resultaten från Vårdanalys nya rapport om vårdgarantin på ett seminarium i Almedalen.

Vårdgarantin har varit till nytta för patienterna och skapat ett viktigt förändringstryck. Men vårdgarantin är inte heltäckande eller tillräcklig och ytterligare arbete krävs för förbättrad tillgänglighet; arbetet behöver fortsätta, påskyndas och utvecklas.

På seminariet presenteras en ny rapport om vårdgarantin. Vårdanalys har bland annat studerat hur många patienter som får vård inom vårdgarantins tidsgränser, varför vissa landsting uppfyller vårdgarantin i större utsträckning än andra och risken för undanträngning. Ett viktigt resultat är att väntetiderna är möjliga att korta genom förändrade arbetssätt och effektivare personalbemanning.

Därpå följer en paneldiskussion. Vad behöver göras för att minska väntetiderna till vården? Behövs ökad produktivitet eller mer resurser? Förbättrar garantin vårdens prioriteringar eller skapas undanträngning? Hur påverkar detta avvägningarna för den nationella styrningen? Vilket ansvar vilar på regering, landsting och profession?

Medverkande:Britt-Marie Ahrnell, föreläsare och författareStefan Fölster, chef ReforminstitutetEmma Henriksson, ordförande Socialutskottet (KD)Dag Larsson, ordförande SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation, landstingsråd SLL (S)Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbundGöran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvård SocialdepartementetÅsa Ljungvall, projektledare Vårdanalys

Moderator: Fredrik Lennartsson, myndighetschef Vårdanalys

Tid: Tisdagen 30 juni kl. 12.00-13.00

Plats: Trädgården, Mellangatan 1