Analysplanen har tagits fram i nära dialog med myndighetens patient- och brukarråd, vars viktigaste uppgift är att identifiera och lämna förslag till angelägna områden för analys och granskning. Den har beslutats av myndighetens styrelse.

Analysplanen omfattar både analysområden som redan påbörjats under föregående år samt nya. Den avser framförallt de uppdrag som myndigheten själv tagit initiativ till, men beskriver även aktuella uppdrag från regeringen.

Analysområden prioriteras om de

 • uppfattas som angeläget av patienter, brukare och medborgare
 • bedöms vara betydelsefullt för beslutsfattare på 1–5 års sikt
 • är särskilt angeläget genom att det exempelvis rör tillstånd med hög allvarlighetsgrad, utsatta grupper, omfattar stora omotiverade skillnader, berör ett stort antal individer eller är av stor ekonomisk betydelse.

ANALYSOMRÅDEN

 • En mer jämlik hälso- och sjukvård
  Hur kan hälso- och sjukvården bidra till en mer jämlik vård och hälsa?
 • Värdet av samordnad hälso- och sjukvård och socialtjänst 
  Hur kan 
  behoven av samordning mötas?
 • Patienternas syn på personlig integritet i den digitaliserade vården 
  Hur 
  vill patienter, brukare och allmänhet att integritetsskyddet av deras digitala vårddata ska utformas för att möjliggöra god vård, kvalitetsutveckling och forskning?
 • En mer patientcentrerad hälso- och sjukvård 
  Vad kan vi lära från 
  forskningen och andra länders arbete för att påskynda utvecklingen mot en mer patientcentrerad vård?
 • Utveckling och lärande i hälso- och sjukvård och socialtjänst
  Hur kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten bli mer lärande och utvecklingsinriktad
  ?
 • Effektiva vård- och omsorgssystem
  Vilka är framgångsfaktorerna för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och omsorg?
 • Vårdanalys genomför även löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans, så kallad aktuell respons. Frågeställningar identifieras genom en kontinuerlig omvärldsbevakning, förslag från patient- och brukar rådet och allmänheten.