En av flera utmaningar som i hög grad påverkar vården, tandvården och omsorgen är att åldersstrukturen förändras de kommande åren. Idag är en stor andel av befolkningen i åldrar där man förvärvsarbetar, men redan 2035 kommer andelen personer som är 65 år och äldre att vara betydligt större än idag, liksom andelen barn.

– Det är positivt att allt fler lever längre och friskare liv, men det innebär både utmaningar och möjligheter. Den snabba medicinska och tekniska utvecklingen och digitaliseringen är en del av lösningen för att möta vård- och omsorgsbehovet, men det räcker inte. Det finns också ett stort behov av att öka det förebyggande arbetet inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger Cecilia Stenbjörn, analyschef, Vårdanalys.

Under 2020 kommer Vårdanalys att fortsätta arbetet inom de tre övergripande analysområden som vi arbetat med sedan 2018:

  • En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas förutsättningar, behov och resurser
  • En jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
  • Effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg.

Inom socialtjänsten kommer Vårdanalys särskilt att fokusera på omotiverade skillnader när det gäller den hjälp och det stöd som brukarna får. Inom hälso- och sjukvården kommer vi bland annat att titta på om, och i vilken utsträckning, digitaliseringen kan bidra till en mer jämlik vård.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför både egeninitierade uppdrag och regeringsuppdrag.

Analysplan 2020 finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.