Patienterna hittar inte alltid den information de söker efter. Det rör sig bland annat om information om möjligheten att träffa samma läkare och andra patienters omdömen om vårdcentralen.

  • Landstingen måste förbättra informationens innehåll på flera punkter och mer aktivt arbeta för att öka kännedomen om var informationen finns. Patienterna kan inte förväntas vara drivkraft för kvalitetskonkurrensen när det saknas viktiga uppgifter om deras utbud och kvalitet, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

  • Många tycker inte att det går att jämföra vårdcentralernas kvalitet och utbud. Det är en stor brist. Jämförbarheten i informationen är en förutsättning för att patienterna ska kunna välja vårdcentraler med bäst kvalitet och som överensstämmer med deras preferenser, säger Fredrik Lennartsson.

    Rapporten ”Vad vill patienten veta för att välja? – Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation” visar också:

  • 24 procent har bytt vårdcentral de senaste tre åren och att valet av vårdcentral främst baseras på geografisk närhet, väntetider och bemötande.

  • Endast en dryg tredjedel uppger att medicinska resultat varit avgörande för valet.

  • Det finns flera skillnader mellan landstingen när det gäller vilka hinder invånarna ser för att välja och byta vårdcentral. I Västmanland är det exempelvis 40 procent som uppger att de inte byter vårdcentral på grund av bristen på information, medan det i Kronoberg, Gotland och Jönköping enbart är 27 procent som uppger det.

    Rapporten finns att läsa och ladda ner från www.vardanalys.se