En stor utmaning för vården, omsorgen och socialtjänsten är att samordna insatserna för patienter och brukare. Omkring en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som vill bidra med nya angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken.

I rapporten presenteras också:

  • en beskrivning av vad det innebär ur ett patient- och brukarperspektiv när vården och omsorgen är samordnad
  • ett ramverk för att beskriva olika gruppers behov av samordning, där behovet tar hänsyn till personens förmåga att vara medskapande i samordningen
  • en uppskattning av storlek och resursförbrukning för de grupper som ingår i ramverket
  • en diskussion av de huvudsakliga utmaningar som vi ser för att uppnå en mer samordnadvård och omsorg.