Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet och en större brist på information och samordning jämfört med patienter i tio andra länder. Det visar årets International Health Policy-undersökning (IHP) som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

I den internationella IHP-studien har patienter i elva länder intervjuats om sina erfarenheter av vården. Totalt har drygt 7 100 svenskar 18 år eller äldre deltagit i undersökningen.

Undersökningen visar bland annat att patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet jämfört med andra länder. Av de svarande i Sverige anger 70 procent att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent eller mer i de flesta andra länder.

Undersökningen visar också att det finns stora utmaningar med information och patientens delaktighet i vården. Knappt 60 procent av de tillfrågade anger att vårdpersonal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med cirka 80 procent i de flesta andra länder. Fler patienter får däremot hjälp med att samordna sin vård.

– Tyvärr kan vi konstatera att patienterna i Sverige i många avseenden har en sämre erfarenhet av vården än patienterna i andra länder. Patienterna i Sverige upplever i större utsträckning att tillgängligheten brister, att de saknar möjlighet till delaktighet i sin egen vård och att samordningen mellan vårdens olika delar inte fungerar,säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

En tredjedel av de svenska deltagarna anser att sjukvårdssystemet på det hela taget fungerar bra – vilket är en minskning med 13 procentenheter sedan 2010. I IHP-studien 2015 svarade endast 19 procent av deltagande primärvårdsläkare att systemet fungerade bra, jämfört med 39 procent 2012.

IHP-studier från 2010 och 2013 visar på liknande resultat och Vårdanalys ser få förbättringar över tid.

– Det är en oroande signal att allt färre i befolkningen, liksom av primärvårdsläkarna, anser att hälso- och sjukvården fungerar väl.Att upprätthålla förtroendet för hälso- och sjukvården är viktigt för att garantera ett långsiktigt och hållbart hälso- och sjukvårdssystem, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Rapporten Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh, Presskontakt, 08-690 41 02 therese.osth@vardanalys.se