Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att följa upp hur tillgängligheten till hälso- och sjukvård och läkemedel har påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet, vårdgarantin och Kömiljarden ur ett patient- och medborgarperspektiv. På pressträffen presenterar Vårdanalys de viktigaste resultaten ur slutrapporten.

MedverkandeFredrik Lennartsson, myndighetschef VårdanalysHanna Sjöberg, utredare Vårdanalys

Tid och platsTisdagen den 1 april kl. 8:00-8:30Lokal Rådmansgatan, Drottninggatan 89, Stockholm

FrågorVid frågor vänligen kontakta Therese Östh therese.osth@vardanalys.se.

Välkomna!