Utvecklingen av digitala vårdbesök går snabbt och de förväntas få en allt större roll i primärvården. För att bidra med kunskap och underlag i den fortsatta utvecklingen har Vårdanalys gjort en undersökning som visar befolkningens, patienters, respektive primärvårdsläkares syn på digitala vårdbesök. I undersökningen bland befolkning och patienter har de svarande ställts inför hypotetiska val mellan olika vårdbesök gällande tre utvalda sjukdomstillstånd.

– Korta väntetider, och att vårdpersonal ska ha tillgång till patientens journal, uppfattas som viktigt hos befolkning och patienter. Däremot värderas inte personlig kontinuitet lika högt när man väljer att genomföra ett videobesök, säger Ida Ahlin, projektledare, Vårdanalys.

Den del av undersökningen som riktar sig till läkare som arbetar på fysiska vårdcentraler har gjorts inom ramen för International Health Policy Survey (IHP). Nio av tio primärvårdsläkare ser en risk för att digitala vårdbesök leder till överutnyttjande av vården, men samtidigt anger sex av tio att patienter kan få snabbare vård och spara tid och pengar genom digitala vårdbesök.

– Det är viktigt att digitala vårdbesök kan användas utifrån individens förutsättningar och medicinska behov, och att regionerna stärker sina kunskaper om när digitala vårdbesök är lämpliga och hur de kan användas på ett effektivt sätt, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

Rapporten Tre perspektiv på digitala vårdbesök finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se. För mer information: Anne Rådestad, presskontakt 08-690 41 68, anne.radestad@vardanalys.se