Patienters perspektiv efterfrågas alltmer av stat och landsting, samtidigt som många etablerade organisationer tappar medlemmar. Vem talar för patienten och hur ser framtidens patientrörelse ut? På Vårdanalys seminarium i Almedalen diskuteras den nya rapporten ”Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen”.

Organisationer som företräder patienter och personer med funktionsnedsättning samlar en halv miljon människor i Sverige. Deras perspektiv efterfrågas allt mer inom hälso- och sjukvården – samtidigt som nya behov hos medlemmarna, nya organisationer och nya kommunikationstekniker ställer befintliga organisationer inför stora utmaningar. Vårdanalys presenterar resultat och slutsatser från en ny rapport som kartlägger patient- och funktionshinderrörelsen. Presentationen följs av en paneldiskussion.

Medverkande:Anders Andersson, distriktsordförande i Kalmar län (KD)Anders W Jonsson, ledamot Socialutskottet (C)Tove Lindahl Greve, verksamhetschef Ung CancerAnders Lönnberg, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige, landstingsledamot Stockholm läns landsting (S)Åsa Moberg, författare och debattörInger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLungHanna Sjöberg, projektdirektör Vårdanalys

Moderator: Dag Ström, projektledare Vårdanalys

Tid: Tisdagen 30 juni kl. 11.00-11.50

Plats: Trädgården, Mellangatan 1, Visby