Varje år skadas och dör personer av undvikbara skador inom vården. Det är hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. På Vårdanalys och Vinnvårds seminarium i Almedalen diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen.

Vården skadar patienter och det sägs att 3 000 personer per år dör i onödan. Samtidigt verkar inte förutsättningarna finnas för att förbättra säkerheten. Till exempel visar en ny internationell studie att Sverige är sämre än andra länder på att låta patienter vara delaktiga i sin egen vård, vilket är en viktig förutsättning då allt mer vård görs av patienterna själva. En ännu opublicerad undersökning visar att förstalinjens chefer indikerar att de inte ser patienterna som viktiga drivkrafter i vårdens utveckling. Vi har tillsammans skapat ett system som inte är så säkert och effektivt som det skulle kunna vara. Det är nu hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. Andra branscher har gjort det. Inom trafiksäkerheten har nollvisionen varit vägledande för flera infrastrukturella satsningar. På seminariet diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen.

Väkomna till Vårdanalys och Vinnvårds seminarium i Almedalen!

Medverkande: Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet. Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting. Tove Lindahl Grevé, Verksamhetschef, Ung Cancer. Charlotta George, Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen. Anders Lie, Specialist Enheten för Trafiksäkerhet, Trafikverket. Dag Ström, Projektledare MD, Vårdanalys. Kiku Pukk Härenstam, MD Patientsäkerhetsexpert Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vinnvård Fellow, Vinnvård.

Tid: Torsdagen 2 juli kl. 8.30-9.30

Plats: Fysikern, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby