Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har följt upp och analyserat jämlikheten i cancervården. Fokus har varit på skillnader mellan utbildningsgrupper och regioner, men rapporten belyser även skillnader mellan män och kvinnor, patienter födda i olika delar av världen och patienter med olika civilstånd.

Rapporten visar bland annat att det finns betydande regionala omotiverade skillnader. Användandet av så kallad multidisciplinär konferens, MDK, inför ett behandlingsbeslut skiljer sig med över 50 procentenheter för flera cancerformer. Exempelvis när det gäller lungcancer och tjocktarmscancer, genomgår 8-9 av 10 patienter MDK i vissa regioner medan bara omkring 4-5 av 10 gör det i andra.

Rapporten visar även att cancer hos personer med lägre utbildning och personer som inte är gifta oftare upptäcks senare.

– Hur tidigt cancern upptäcks har stor påverkan på behandlingsmöjligheter och prognos. Vi rekommenderar regionerna och regeringen att stärka det förebyggande arbetet och utveckla primärvårdens förmåga att möjliggöra fler tidigare upptäckter, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Analysen i rapporten omfattar patienter som diagnosticerades 2016 och tidigare. Sedan dess har bland annat arbetet med standardiserade vårdförlopp införts, vilket kan ha påverkat skillnader mellan regioner och befolkningsgrupper. Dock visar även annan uppföljning att det kvarstår betydande regionala skillnader.

Det är oerhört viktigt att vi har en bra nationell uppföljning av jämlikheten inom hela hälso- och sjukvården, och inte minst när det gäller cancer, som är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Rapporten Omotiverat olika finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information:
Anne Rådestad, presskontakt
08-690 41 68
anne.radestad@vardanalys.se