I rapporten redovisas resultaten av International Health Policy Survey – en internationell studie där patienter i 11 länder har intervjuats om sina erfarenheter av kontakter med vården. Totalt har drygt 7 200 svenskar 55 år eller äldre deltagit i undersökningen.

Rapporten visar att svenska patienter i lägst utsträckning får den information som de behöver för att fatta välgrundade beslut om sin egen vård. Bara Norge visar sämre resultat än Sverige när det gäller att informera patienter om olika behandlingsmöjligheter. Sverige är också bland de sämre på att ge patienterna information om sina läkemedel – till exempel har endast 50 procent gått igenom sina läkemedel med vården, jämfört med 80 procent i Kanada, Nya Zeeland och USA.

Vården har inte heller lyckats skapa möjligheter för patienten att ta en aktiv roll i vårdmötet. Bland annat uppmuntras inte patienter i Sverige att ställa frågor i samma utsträckning som i andra länder. Vårdpersonal i andra länder har större kännedom om sina patienters sjukdomshistoria jämfört med personal i Sverige.

För personer med kronisk sjukdom har Sverige genomgående relativt svaga resultat. Till exempel saknar dessa patienter en dialog med vårdpersonalen kring målsättningar och hur de själva kan ta hand om sin sjukdom. Endast var tredje svensk med kronisk sjukdom har haft en dialog om målsättningen med deras vård. I Storbritannien och USA är det cirka 70 procent.

När årets undersökning ställs mot tidigare års resultat framträder inga tydliga förbättringstrender. Vårdanalys konstaterar att det behövs analyser av anledningarna till att dessa problem fortsätter att finnas kvar i svensk hälso- och sjukvård.

– Det är inte bara viktigt att söka förklaringen bakom Sveriges svaga resultat, resultaten väcker också frågor om varför jämförbara länder lyckas bättre än vi och vad vi kan lära av dem, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Rapporten ”Vården ur patienternas perspektiv – jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh kommunikatör, 08-690 41 02 therese.osth@vardanalys.se