Svensk primärvård har tillgång till väl utvecklade IT-funktioner och följer upp patienters erfarenheter av vården. Samtidigt kan användningen av läkarnas tid, samordningen med andra delar av vården och hanteringen av vård för patienter med kroniska sjukdomar förbättras.Det visar årets International Health Policy-undersökning (IHP) som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Primärvårdsläkare i Sverige och i nio andra länder har deltagit i undersökningen, som bland annat visar följande:

  • Sedan 2012 har andelen läkare som tycker att hälso- och sjukvårdssystemet fungerar bra halverats från drygt 40 till 20 procent. En tredjedel anser dessutom att den medicinska kvaliteten i vården har blivit sämre de senaste tre åren.
  • Primärvårdsläkarna instämmer i patienternas bild att svensk vård brister i samordning, kontinuitet och bemötande av patienter med kroniska sjukdomar. Trots att nästan alla uppger att de ofta träffar patienter med flera kroniska sjukdomar anser bara 66 procent av de svenska läkarna att deras verksamhet är väl förberedd på att hantera vård för de patienterna.

– Undersökningen visar tydligt att svensk primärvård måste bli mycket bättre förberedd på att bemöta personer med omfattande och komplexa behov, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Primärvården behöver stärkas och ges bättre förutsättningar att stå för samordning och kontinuitet för patienterna.

  • Svenska primärvårdsläkare lägger en liten del av sin totala arbetstid på patientkontakt. De är också minst nöjda med tiden de kan lägga på varje patient, samtidigt som de har längst patientbesök – i snitt 24 minuter.
  • Svensk primärvård är i hög grad digitaliserad jämfört med de andra länderna, samtliga svenska primärvårdsläkare kan skicka e-recept till apotek och 77 procent uppger att de kan utbyta testresultat med läkare utanför den egna vårdcentralen. Samtidigt är de svenska läkarna minst nöjda med sina journalsystem.

– Undersökningen visar att viktiga funktioner finns på plats men säger lite om hur IT-systemen fungerar i det dagliga arbetet. Vibehöver förstå bättre vad som är ett användarvänligt IT-system för primärvården säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.