Idag överlämnar Myndigheten för vårdanalys en utvärderingsplan för statens och SKL:s 1.5 miljardsatsning på Nationella Kvalitetsregister till regeringen.

Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram en plan för utvärdering av satsningen på Nationella Kvalitetsregister. Utvärderingsplanen ska ligga till grund för en långsiktig och återkommande utvärdering av satsningen och ska ge svar på hur alla länkar i kedjan av organisation, resurser och insatser har verkat för att nå satsningens syften och mål.

För att säkerställa att satsningens resurser används effektivt föreslår Vårdanalys fördjupande analyser inom några viktiga utvecklingsområden:

  • Patientnytta: Hur kan patienterna få ut största möjliga nytta ur kvalitetsregistren?
  • Registren och styrning: Vilka förutsättningar, möjligheter och risker finns för att använda kvalitetsregistren i styrningen av vården?
  • Registren och vårddata: Vilken roll har kvalitetsregistren i utvecklingen av informationsinfrastrukturen?

Vårdanalys föreslår en publicering av fem rapporter mellan 2014-2017.

Rapporten ”Satsningen på Nationella Kvalitetsregister – Förslag på utvärderingsplan 2013-2017” (2013:6) finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se