2017-06-08

Vi behöver inte en ny satsning på kvalitetsregister

Debattartikel i Dagens Medicin den 8 juni 2017 av Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys och Hanna Fagerlind utredare på Vårdan...

2016-12-14

Förebyggande arbetet behöver ändras för att minska klyftorna

Debattartikel i Dagens Medicin den 14 december 2016 av Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys, Eva Hagbjer, ut...

2015-11-27

Äldre är unika och vill ha olika sorters omsorg

Debattartikel i Dagens Samhälle den 30 november 2015 av Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys, Marianne Svensson, utredare på Vårdanal...

2015-11-19

Låga trösklar främjar en jämlik primärvård

Debattartikel i Dagens Samhälle den 19 november 2015 av Nils Janlöv, projektdirektör på Vårdanalys och Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi på Ka...

2015-05-06

Tandvårdsstöd når inte ut till äldre

Debattartikel i Dagens Samhälle den 7 maj 2015 av Fredrik Lennartsson, myndighetschef och Sofia Almlöf, utredare.

2015-03-31

Dags för ett samlat grepp kring hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik i vården

Debattartikel i Dagens Medicin den 31 mars 2015 av myndighetschef Fredrik Lenn...

2014-12-23

Sverige sämst på patienters delaktighet i egna vården

Debattartikel i Dagens Nyheter den 23 december 2014 av Vårdanalys patientråd.

2014-05-05

SKL:s förslag räcker inte hela vägen

Slutreplik av Fredrik Lennartsson, myndighetschef, på SvD Brännpunkt den 5 maj 2014 i debatt om klinikläkemedelsprojektet.

2014-04-30

Lång och oviss väntan på klinikläkemedel

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 30 april 2014 av Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Joakim Ramsberg, hälsoekonom och vetenskapligt ansvarig, Åsa Lj...

2014-03-26

Vårdens framtida utmaningar är redan här

Debattartikel i DN den 26 mars 2014 av Fredrik Lennartsson, myndighetschef.

2013-12-04

Läkares tid och kompetens måste användas betydligt bättre

Debattartikel i Dagens Medicin den 4 december 2013 av Fredrik Lennartsson, myndighetschef och Sofia Almlöf, utredare.

2013-02-18

Vem har vårdvalet gynnat?

Debattartikel i Dagens Medicin den 18 februari 2013 av myndighetschefen Fredrik Lennartsson.