2013-01-07

Patienterna måste få verkligt inflytande

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 januari 2013 av myndighetschefen Fredrik Lennartsson.

2012-11-12

Öppna jämförelser måste bli nyttigare för patienterna

Debattartikel på Dagens Nyheters nätupplaga den 12 november 2012 av myndighetschefen Fredrik Lennartsson.