Den här promemorian är hans redovisning av arbetet och är ett underlag till Vårdanalys rapport ”Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg” (Rapport 2015:8).

Läs huvudrapporten Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mittemellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg