omslag ordmoln

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Personcentrering innebär att utgå från individens behov och resurser

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning.

Syftet med rapporten är att vägleda och inspirera

Rapporten baseras till stor del på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen. Syftet är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård.

För att beställa ett exemplar av rapporten skicka en förfrågan till: registrator@vardanalys.se.
Uppge namn på rapporten, din adress samt antal exemplar du vill beställa.

Dela sidan