Omslag PM 2020-1

Nordisk socialtjänstundersökning

I den här förstudien vill vi uppmärksamma potentialen i ett ökat nordiskt samarbete inom att samordna studier av brukarerfarenheter av socialtjänsten. Vi ger även förslag och rekommendationer om vägar framåt för att fördjupa samarbetet.

 • Titel:

  Nordisk socialtjänstundersökning

 • Typ:

  PM

 • År:

  2020

 • Sidor:

  40

 • Format:

  Endast pdf

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

De nordiska länderna har mycket gemensamt i den välfärdsmodell och sociala omsorg som erbjuds medborgarna. Samtidigt står länderna inför liknande demografiska trender och svårigheter med personalrekrytering vilket skapar utmaningar i att bibehålla och utveckla social­tjänstens kvalitet. Dessutom finns en ökad medvetenhet om vikten att ta tillvara brukarnas erfarenheter för att utveckla personcentreringen inom socialtjänsten, inte minst i syfte att bättre möta befolkningens och brukarnas förväntningar. Det är inte uppenbart hur den transformationen ska gå till och de nordiska länderna kan vinna mycket på att lära av varandra i utvecklingsarbetet.

I denna förstudie undersöker vi potentialen i att samordna studier av brukarerfarenheter av socialtjänsten i Norden. Vi ger även förslag och rekommendationer om vägar framåt för att fördjupa samarbetet.

Dela sidan