Bild på rapportens omslag

Omotiverat olika

Det finns socioekonomiska och regionala omotiverade skillnader i vård och behandling av personer med cancer. Det finns också skillnader i hur tidigt cancertumören upptäcks. Med information från bland annat kvalitetsregister har vi analyserat jämlikheten i en del av den svenska cancervården. Analysen omfattar fem cancerformer: lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och prostata.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Det finns betydande skillnader i cancervården

Cancer upptäcks oftare i ett tidigt stadium bland personer med eftergymnasial utbildning än bland dem med kortare utbildning. I vilket skede cancern upptäcks skiljer sig också mellan landsting. När det gäller vård och behandling av de personer som fått en cancerdiagnos finner vi också socioekonomiska och regionala omotiverade skillnader, varav de regionala skillnaderna är betydande och ofta mer framträdande än de socioekonomiska.

Viktigt med förebyggande arbete och tidig upptäckt

Vad som händer tidigt i sjukdomsförloppet har stor påverkan på behandlingsmöjligheter och prognos, och det är viktigt att upptäcka cancern så tidigt som möjligt. Vi rekommenderar därför landstingen och regeringen att stärka det förebyggande arbetet för att minska insjuknande och att utveckla primärvårdens funktion för att möjliggöra mer tidiga upptäckter. Dessutom bör regeringen och landstingen intensifiera arbetet för att minska regionala skillnader i cancervårdens utformning.

Dela sidan