Det finns betydande skillnader i cancervården

Cancer upptäcks oftare i ett tidigt stadium bland personer med eftergymnasial utbildning än bland dem med kortare utbildning. I vilket skede cancern upptäcks skiljer sig också mellan landsting. När det gäller vård och behandling av de personer som fått en cancerdiagnos finner vi också socioekonomiska och regionala omotiverade skillnader, varav de regionala skillnaderna är betydande och ofta mer framträdande än de socioekonomiska.

Viktigt med förebyggande arbete och tidig upptäckt

Vad som händer tidigt i sjukdomsförloppet har stor påverkan på behandlingsmöjligheter och prognos, och det är viktigt att upptäcka cancern så tidigt som möjligt. Vi rekommenderar därför landstingen och regeringen att stärka det förebyggande arbetet för att minska insjuknande och att utveckla primärvårdens funktion för att möjliggöra mer tidiga upptäckter. Dessutom bör regeringen och landstingen intensifiera arbetet för att minska regionala skillnader i cancervårdens utformning.

Webbpresentation som sammanfattar rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.