Vi har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018. Vi släpper nu en delrapport med en kartläggning av nuläget.

Vårdtiden som utskrivningsklar har minskat men det finns problem med statistiken

Vår analys visar att det har skett minskning i antal dagar som patienter väntar på sjukhus efter det att de är utskrivningsklara, men det finns problem med statistiken. Det saknas också kunskap på nationell nivå om hur patienterna uppfattar att samverkan vid utskrivningen fungerar och om de märker några förändringar sedan lagen infördes.

Det pågår utvecklingsarbete

Under 2017 och 2018 har SKL, landsting och kommuner genomfört ett brett utvecklingsarbete. Fokus har varit på utbildningar, utveckling av it-system  och att ta fram nya rutiner och riktlinjer. Många landsting och kommuner samverkar i nätverk och utbyter erfarenheter. Det finns också insatser som pågår eller planeras.

Vi kommer att fortsätta följa lagen fram till 2020, då vi släpper en slutrapport.