Stegvis skillnad

Vi har på regeringens uppdrag granskat dels hur hjälplinjen PrevenTell har bedrivits i förhållande till regeringens krav och dels regionernas möjligheter att själva utveckla hjälplinjen på nationell nivå.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Skillnad i tillgång till specialistvård

Vår granskning visar att PrevenTell, som vänder sig till personer med oönskad sexualitet, till stora delar uppfyller sitt uppdrag. Men det finns arbete kvar att göra. Exempelvis varierar tillgången till specialistvård mellan regionerna och vi ser ett ökat behov av kompetens om målgruppen bland hälso-sjukvårdspersonal.

Stegvis övertagande av regionerna

Vår bedömning är att en utveckling mot att lämna över ansvaret för förvaltning och finansiering av PrevenTell till regionerna är ett logiskt nästa steg för verksamheten. Vi ser flera fördelar med en övergång, den främsta är att den medicinska rådgivningen som PrevenTell bidrar med har goda förutsättningar att motivera personer att söka vård genom att kunna hänvisa vidare till behandlande enheter. Till dess att rätt förutsättningar för övertagande finns rekommenderar vi fortsatt statlig styrning.

Projektledare
Eshat Aydin
08-690 41 65
eshat.aydin@vardanalys.se

Dela sidan