Omslag med person i glasögon

Vad står på spel?

Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst – de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller skyddet av den personliga integriteten? Vi bedriver ett projekt vars syfte är att undersöka vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen av sina digitala hälsouppgifter och vara villiga att dela med sig av dem. Den här delrapporten är ett led i det arbetet.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Rapporten i korthet

I delrapporten tar vi reda på vad som står på spel: vilka är nyttorna och med vilka risker används digitala hälsouppgifter om enskilda individer? Vi undersöker också varför det råder oenighet i samhällsdebatten kring dessa frågor. Slutligen identifierar vi frågor och dilemman som behöver lösas för att kunna skapa största möjliga värde av digitala hälsouppgifter, utan att förbise integritetsskyddet:

  • Fakta om såväl nytta som risker behöver ökas, och samsynen behöver förbättras.
  • Nyttan och riskerna behöver diskuteras tillsammans.
  • Vissa dilemman kan lösas med ökad kunskap, förbättrad organisation och utvecklade system.
  • Andra dilemman handlar om värderingar och behöver lösas på politisk väg.
  • Det är angeläget att hitta lösningar som gör att människor känner fortsatt tillit.

Nästa steg i vårt arbete är att undersöka vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen och vara villiga att dela med sig av sina digitala hälsouppgifter.

Dela sidan