Myndighetens styrelse utser ledamöterna i rådet med utgångspunkt från olika kriterier (se nedan). Ledamöterna väljs på en mandatperiod om två år med möjlighet att bli omvald. Ledamöterna sitter på personliga mandat.

Exempel på kriterier för ledamöter

Ledamoten:

  • har egen erfarenhet som patient, brukare eller närstående
  • har en god erfarenhetsbaserad kunskap och bred kompetens inom relevanta områden
  • bidrar till representation för områden som är särskilt angelägna, särskilt utsatta eller möter särskilda utmaningar, har stor ekonomisk betydelse, eller berör ett stort antal personer
  • bidrar till en bred representation avseende bland annat kön, ålder, bostadsort och mångfald.

Exempel på kriterier för organisationer

Organisationen:

  • företräder patient- och brukargrupper samt nämnder
  • bidrar till legitimitet och förankring
  • bidrar till spridning.

Exempel på kriterier för enskilda personer

Personen:

  • företräder sin egen erfarenhet eller har erfarenhet som närstående
  • har tydligt bidragit till ett områdes utveckling
  • har en plattform att verka utifrån.

Kontaktperson

Kontaktperson för patient- och brukarrådet är Karin Sandström.
E-post: karin.sandstrom@vardanalys.se.
Telefonnummer: 08-690 41 15.