2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2016-11-21

Äldreomsorgen år 2025

En modellanalys av olika strukturalternativ

2015-12-18

Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg

En studie av betalningsvilja

2015-11-16

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg

2015-05-28

Mätning av kvalitet i äldreomsorgen

Test och utvärdering av vinjettmetoden

2015-05-07

Tandlösa tandvårdsstöd

En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen

2013-12-12

Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

Variationer, förklaringsfaktorer och utvecklingsbehov

2013-11-07

Kartläggning av kommunernas arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten

2013-04-18

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre