2020-09-15

Se till den som liten är

En utvärdering av det nationella kunskapscentrumet Barnafrid

2019-10-15

Förberedd och sedd

Förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård

2018-11-22

Fatta läget

Om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

2018-11-22

Lika läge för alla?

Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

2018-05-15

Ett fönster av möjligheter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112, dir. 2016:99)...

2016-12-21

Hittar vi hem?

En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga

2016-10-19

Barnkonventionen blir svensk lag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19, S2016/01918/FST).

2015-11-27

Barns och ungas rätt vid tvångsvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71, S 2015/04694/FST).