Behandlingsinsatser

2018-11-22

Lika läge för alla?

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera o...

2017-11-17

Socioekonomiska skillnader i cancervården

Hur ser de socioekonomiska skillnaderna ut när det gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården? Vi vill bidra med en bred och s...