Cancervård

2018-11-02

Digitala stöd och teknik i cancervården

Hur kan digitala stöd bidra till att en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet för patienter? Vilka behov av digitala stöd har pat...

2017-11-17

Socioekonomiska skillnader i cancervården

Hur ser de socioekonomiska skillnaderna ut när det gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården? Vi vill bidra med en bred och s...

2017-11-15

Cancerläkemedel

Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Cancerläkemedelsområdet är inne i en dynamisk utvecklingsfas vilket har resulterat i att nya behan...