Cancervård

2019-12-10

Omotiverat olika

Det finns socioekonomiska och regionala omotiverade skillnader i vård och behandling av personer med cancer. Det finns också skillnader i hur tidigt cancertumören upptäcks. Med information från bland an...

2017-11-15

Cancerläkemedel

Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Cancerläkemedelsområdet är inne i en dynamisk utvecklingsfas vilket har resulterat i att nya behan...