2021-02-24

Läget för ledarna

Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg

2019-04-30

Åt samma håll

Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården

2017-10-25

Visa vägen i vården

Ledarskap för stärkt utvecklingskraft

2016-06-27

Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Ett diskussionsunderlag