Digital vård

2019-01-25

Effektivitet och jämlikhet i konsumtion av digitala vårdbesök

Hur påverkar digitala vårdbesök samhällets kostnader? Leder besöksformen till ökad effektivitet i hälso- och sjukvården o...