2017-12-19

För säkerhets skull

Befolkningens inställning till nytta och risker med digitala hälsouppgifter

2016-12-01

Vad står på spel?

Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv