Förtroende

2019-10-15

Förberedd och sedd

Tack vare medicinska framsteg är det allt fler barn och unga med långvariga sjukdomar och tillstånd som överlever till vuxen ålder. Det innebär också att antalet unga personer som går över från bar...

2018-10-01

Sponsring med eftertanke?

Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen, formerna och konsekvenserna av sponsring i offentligt finansierad hälso- och sjukvård. I uppdraget ingick också att ana...

2018-08-16

Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroen...

2017-12-18

Primärvården i belysning

En översikt av primärvårdens struktur, process och resultat i svenska landsting.

2016-12-01

Vad står på spel?

Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst – de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller sky...