2018-10-01

Sponsring med eftertanke?

En kartläggning av omfattning och konsekvenser i hälso- och sjukvården

2018-08-16

Förnuft och känsla

Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården

2017-12-18

Primärvården i belysning

Jämförelser mellan landsting och regioner 2011-2015

2016-12-01

Vad står på spel?

Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv