2022-03-24

Förlossningsvården och kvinnors hälsa

Sammanställning av regionala och statliga insatser 2015–2021

2021-11-02

Långt bort men nära

Kartläggning av primärvården i landsbygden

2021-10-29

En lag som kräver omtag

Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet

2021-01-27

Fast kontakt i primärvården

Patienters uppfattning om tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården

2020-10-16

Patienters upplevelser av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård

Ett metodförslag för uppföljning samt resultat från en pilotstudie

2020-09-30

Kostnadsfria preventivmedel till unga

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Avgiftsfri mammografi

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Förlösande för kvinnohälsan?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-06-24

Primärt i vården

En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler

2020-06-12

Styra mot horisonten

Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2020-03-31

Privata sjukvårdsförsäkringar

Ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare