2021-01-27

Fast kontakt i primärvården

Patienters uppfattning om tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården

2020-10-16

Patienters upplevelser av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård

Ett metodförslag för uppföljning samt resultat från en pilotstudie

2020-09-30

Kostnadsfria preventivmedel till unga

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Avgiftsfri mammografi

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Förlösande för kvinnohälsan?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-06-24

Primärt i vården

En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler

2020-06-12

Styra mot horisonten

Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2020-03-31

Privata sjukvårdsförsäkringar

Ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare

2019-10-15

Förberedd och sedd

Förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård

2019-09-30

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?

Behov av digitala stöd hos personal och patienter i cancervården

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan