2016-11-21

Äldreomsorgen år 2025

En modellanalys av olika strukturalternativ

2013-11-07

Kartläggning av kommunernas arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten