2016-04-15

Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Träning ger färdighet – Konc...