2019-11-26

Social kompetens

Om kompetensförsörjningen av handläggare i socialtjänsten

2018-08-28

Allmän tillgång?

Ett kunskapsunderlag för en stärkt försörjning av läkarkompetens i första linjens vård

2017-04-27

En primär angelägenhet

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande