Kontinuitet

2019-02-28

Kontinuitet i primärvården – för vem, hur och när?

Vilka former av kontinuitet efterfrågar befolkningen och i vilka situationer? Hur kan primärvården bättre möta patienternas behov av k...