2017-11-15

Cancerläkemedel

Ett kunskapsunderlag om införande, användning och uppföljning

2017-06-30

Ordning i leden?

Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

2017-04-11

Nationell Läkemedelslista

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista” (Ds 2016:44, S2017/00117/FS).

2016-07-01

Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

En förstudie

2014-12-19

Utvärdering av klinikläkemedel

Internationella exempel

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande

2014-04-30

Värdefullt men inte fullvärdigt

Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel

2014-04-01

Låt den rätte komma in

Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?

2013-08-30

Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel?

Delrapport