2020-09-30

Avgiftsfri mammografi

Deltagandet i mammografiscreening har stärkts något i vissa grupper, men sammantaget verkar avgiftsfrihet ha haft svag effekt på deltagandet de första två åren efter införandet. Det behövs därfö...

2018-06-08

I väntans tider

Vi har i uppdrag att följa upp regeringens satsning på att förbättra förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. I den här delrapporten har vi följt upp insatser inom satsningen, men det ä...