Personcentrering

2019-02-28

Kontinuitet i primärvården – för vem, hur och när?

Vilka former av kontinuitet efterfrågar befolkningen och i vilka situationer? Hur kan primärvården bättre möta patienternas behov av k...

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver...