2020-10-12

Uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlo...

2019-10-15

Förberedd och sedd

Förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård