2020-10-12

Uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlo...

2019-10-15

Förberedd och sedd

Tack vare medicinska framsteg är det allt fler barn och unga med långvariga sjukdomar och tillstånd som överlever till vuxen ålder. Det innebär också att antalet unga personer som går över från bar...

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver...