2020-09-30

Kostnadsfria preventivmedel till unga

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Avgiftsfri mammografi

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Förlösande för kvinnohälsan?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-15

Se till den som liten är

En utvärdering av det nationella kunskapscentrumet Barnafrid

2020-06-15

Strukturer för stöd

Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

2020-05-14

Med varierande funktion

Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel vid funktionsnedsättning

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2020-04-01

Laga efter läge

Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

2020-03-31

Privata sjukvårdsförsäkringar

Ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare

2019-09-30

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?

Behov av digitala stöd hos personal och patienter i cancervården

2019-04-30

Åt samma håll

Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården

2019-03-28

Med örat mot marken

Förslag på nationell uppföljning av hälso- och sjukvården