2016-11-30

Driftsformer för universitetssjukhus

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus (S2016/05390/FS).