Uppföljning

2018-11-22

Fatta läget

Uppföljningen av den sociala dygnsvården för barn och unga har stora brister och saknar barnens perspektiv. Vi har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvå...

2018-10-22

Förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

Vilken information och vilket underlag behöver regeringen för att få bättre möjligheter än idag att löpande, systematiskt oc...

2018-06-19

Stöd på vägen

Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och många påverkas i sin vardag genom hela livet. Vår uppföljning av regeringens fyraåriga satsning på att förbättra vården för personer med kroniska ...

2017-06-05

Lapptäcke med otillräcklig täckning

Mellan 2012 och 2016 satsade staten och SKL drygt en och en halv miljard kronor på nationella kvalitetsregister vars primära syfte är att underlätta uppföljning och ...

2016-05-24

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssä...

2013-12-12

Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

Vi har genomfört en studie av skillnader i produktivitet inom äldreomsorgen mellan kommunerna och undersökt vilka faktorer som kan förklara skillnaderna.