2019-10-15

Förberedd och sedd

Förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård

2019-03-28

Med örat mot marken

Förslag på nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

2018-11-22

Fatta läget

Om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

2018-06-19

Stöd på vägen

En uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

2017-06-05

Lapptäcke med otillräcklig täckning

Slututvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister

2016-05-24

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Om uppföljning av resultat ur ett patient- och medborgarperspektiv

2013-12-12

Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

Variationer, förklaringsfaktorer och utvecklingsbehov