Vårdgaranti

2017-10-06

Löftesfri garanti?

Landstingen har det yttersta ansvaret för att vården är tillgänglig, och landstingen är också skyldiga att säkerställa att vårdgarantins tidsgränser hålls. Vi har följt upp hur väntetiderna till hä...

2015-06-29

Varierande väntan på vård

Vi har på uppdrag av regeringen gjort en fördjupad analys av tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Långa väntetider i vården har varit ett långvarigt problem i Sverige. En viktig r...