Svensk hälso- och sjukvård har en outnyttjad potential i att bättre ta tillvara patienters erfarenheter och resurser. Vården utgår i för liten utsträckning från patientens perspektiv. Är lösningen en mer personcentrerad vård? Vilka förändringar behövs? Vad kan chefer och ledare göra för att bidra till att vården blir mer personcentrerad?

På seminariet sammanfattade vi det internationella forskningsläget kring strategier för personcentrering på olika nivåer i hälso- och sjukvården och föreslår ett ramverk för hur man kan arbeta för att öka personcentreringen. Vi diskuterade också vad du och din organisation kan göra redan i dag för att bidra till utvecklingen.

Seminariet är slut, men finns att se här. Ett urval av filmerna når du via länkarna.

Ett urval ur programmet:

Samtliga filmer från seminariet går att se via vår youtube-kanal: Vårdanalys youtube