Seminariet utgick ifrån Vårdanalys rapport om studien International Health Policy Survey, som är en internationell jämförelse av hur patienter upplever kontakten med vården. Jämförelsen visar att Sverige har stora möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården genom att göra den mer patientcentrerad. Det gäller särskilt inom samordning, information och delaktighet.

Panelen var inte förvånad över studiens resultat utan tyckte att den bekräftade en redan känd problematik. Daniel Forslund, landstingsråd i Stockholms läns landsting, menade att bristande kommunikation är inbyggt i nuvarande system:

– Svensk vård är inte bra på kommunikation. Vi har glömt kraften i informationen, både när det gäller informerad personal och informerade patienter. Och man har inte prioriterat system som inkluderar patienter. Sverige har en excellent vård men urusel kommunikation.

Övriga paneldeltagare var inne på samma linje. Ewa Ställdal, generaldirektör för Forte:

– Inom forskning och utveckling är det inte heller ett meritvärde för forskarna att ägna sig åt dialog och samverkan. Vi behöver ändra system och det gäller att hitta de modellerna.

Angelica Frithiof, Vårdanalys patientråd, lyfte fram att den rådande retoriken inte uppmuntrar patienter att vara aktiva i sina vårdkontakter:

– De patienter som försöker ta del och vara aktiva blir bestraffade, de blir de besvärliga, och ska vi premiera de som faktiskt vill ta en roll så får vi inte skjuta dem i sidan. Även formuleringar som ”att få en behandlingsplan” är otroligt passiva och uppmuntrar inte till att vara aktiv. När vi ändrar våra sätt att tala så förändrar vi även vården.

Filippa Nyberg, VD för Svenska Läkaresällskapet, menade att detta gäller också för vårdpersonal:

– Det handlar om ledarskapsfrågor också, vi måste tala om detta på sjukhus. Den personal som jobbar för bättre kommunikation belönas inte av arbetsgivare.

Panelen var också rörande överens om att it-systemen är en viktig fråga för att utveckla kommunikationen. Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier:

– Man ser inte it-system som en strategisk fråga. Men det borde vara det mest strategiska. All koordination är information och det är förbjudet att föra över data mellan vård- och omsorgsgivare. Givetvis kommer patienter och brukare fortsätta falla mellan stolar så länge det är så.

Sammantaget ansåg också panelen att lösningen på kommunikationsproblemen i svensk hälso- och sjukvård kräver större och långsiktiga förändringar; för att patienter ska kunna delta informerat i sin vård behöver samordning och strukturerad kommunikation finnas med i riktlinjer och rutiner och bli en vedertagen del av vårdkontakterna. Anders Lönnberg, Vårdanalys patientråd:

– Patienter får i dag vara mottagare men de behöver också vara givare av information.