Utsmyckningsbild seminariet Digitalt för alla?

Seminarium vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 19 november 2019.

Del 1 av 7

Generaldirektören för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Jean-Luc af Geijerstam inleder seminariet tillsammans med moderator Anna Bellman.

Med patientens ord – digitala verktyg i praktiken: Från KOL-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset medverkar Ann-Christine Jansson Svantesson, KOL-patient och Monika Crona, astma- och KOL-sjuksköterska.

 Del 2 av 7

Patientdriven, patientcentrerad och patientdesignad digital innovation:

Möt Dana M. Lewis, diabetespatient och digital innovatör. Skapare av “The Do-It-Yourself Pancreas System” och grundare av rörelsen #OpenAPS som delar öppen källkod för system för glukoskontroll och insulindosering hos patienter med typ 1-diabetes.

Del 3 av 7

Presentation av rapporten Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar? Om behovet av digitala stöd hos personal och patienter i cancervården. Av Johan Strömblad, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Uppföljande samtal om den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. I panelen:

  • Eva Fernvall, styrelseordförande Inera
  • Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science, Regeringskansliet
  • Sören Öman, utredare av den rättsliga regleringen för informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Del 4 av 7

Om svenskarnas delaktighet respektive utanförskap i det digitala samhället och användning av sjukvårdens digitala tjänster. Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen, presenterar resultat ur rapporten Svenskarna och internet.

Del 5 av 7

Vad är befolkningens och primärvårdsläkares uppfattning och erfarenhet av videobesök? Vilka aspekter är viktigast, och vilka personer kan tänka sig välja att genomföra ett videobesök? Ida Ahlin och Johan Frisk presenterar resultat ur en kommande rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Panelen som diskuterar resultaten består av:

  • Daniel Persson, innovationschef Min Doktor
  • Maria Ahlmark, objektägare Region Stockholms vårdapp Alltid öppet
  • Göran Stiernstedt, särskild utredare för utredningen Styrning för en mer jämlik vård
  • Lise Lidbäck, Neuroförbundet
  • Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Del 6 av 7

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman ger sin bild av den digitala utvecklingen i Sverige och inom vården: ökande krav på digitala tjänster, förbättringspotential och hinder.

Del 7 av 7

Kalle Pettersson, utvecklingschef vid socialtjänsten i Helsingborg, talar om digitalisering av socialt arbete utifrån ett brukarperspektiv: behovet av ökad tillgänglighet till socialtjänsten samt förutsättningar för och möjligheter med nya digitala tjänster.