Under seminariet var panelen överens om att ett fortsatt arbete för ökad tillgänglighet i vården var nödvändig, men att det var viktigt att bredda arbetet till att inte bara handla om väntetider. Kontinuitet i vården, patientansvariga läkare, förändrade arbetssätt och ledarskap var några av de aspekter som lyftes upp som viktiga fokusområden för framtiden.

Se hela filmen från seminariet:

Vårdanalys seminarium Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?

Efter seminariet gav några ur panelen sina reflektioner från rapporten och om möjliga vägar framåt för förbättrad tillgänglighet.

Heidi Stensmyren lyfte fram att från professionens sida är det viktigt att arbeta med kontinutitet och att det ska finnas en patientansvarig läkare för de patienter som behöver det. Att ha någon med det övergripande ansvaret för patientens vård är viktigt.

Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, kommenterar rapporten.

Emma Henriksson som är ordförande i Socialutskottet tycker att rapporten ger ett bra underlag för att ta nästa steg i tillgänglighetsarbetet. Till exempel utgjorde vårdgarantin ett bra förändringstryck med minskade köer som följd, men den behöver bland annat breddas till att inkludera hela vårdkedjan.

Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet, gav sitt perspektiv på vårdgarantin och det fortsatta arbetet.

Britt-Marie Ahrnell som är författare, anhörig och debattör i cancersjukvården tycker att tidsgränser kan vara viktiga, men att tillgänglighet måste ses i ett större perspektiv. Britt-Marie menar att tillgängligheten ofta brister när man som patient redan är inne i vården. Glömmer man exempelvis att ställa en fråga till läkaren under ett besök är det svårt att i efterhand få kontakt med mottagningen eller läkaren. Det leder till att onödiga läkarbesök bokas in eller att patienten söker sig till akuten för icke-akuta besvär.

Britt-Marie Ahrenll ger sitt perspektiv om tillgänglighet.

I panelen medverkade:

Britt-Marie Ahrnell, föreläsare och författare
Stefan Fölster, chef Reforminstitutet
Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet (KD)
Dag Larsson, ordförande SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation, landstingsråd SLL (S)
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvård Socialdepartementet