Under seminariet diskuterades centralisering och rikssjukvården av Måns Rosén, som utreder högspecialiserad vård på uppdrag av regeringen, och Lennart Persson, som är sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset och ledde det tidigare arbetet med inrättandet av Rikssjukvårdsnämnden. Diskussionerna handlade mycket om förhoppningar på vad utredningen ska kunna bidra med och om hur viktigt det är att ha en centraliserad högspecialiserad vård. Det finns bland annat studier som visar klara samband mellan att behandla en större volym av patienter och att uppnå högre kvalitet. Om just rikssjukvård är vägen att gå var deltagarna mindre säkra på.

– Jag tror och tycker att man ska centralisera mer vård, men jag är inte säker på att rikssjukvårdsverktyget är rätt verktyg. Det finns andra verktyg och det hoppas jag ju nu att Måns här ska utreda, sade Lennart Persson.

Lennart Persson kunde också berätta att Akademiska sjukhusets rikssjukvårdsansvar inom brännskador och viss ansiktskirurgi överlag fungerar bra. De har nu en stabilare tillströmning av patienter och det är därmed lättare att upprätthålla och vidareutveckla verksamheten. Men han såg också flera utmaningar.

– Ur ett patientperspektiv så är ju det här vanliga patienter, man har ju inte så att säga en stämpel i pannan att man är rikssjukvårdspatient. Så att integrera rikssjukvården i den övriga vården, det är inte alltid så lätt.

Måns Rosén höll med om att rikssjukvården inte verkar vara tillräcklig som den fungerar i dag. Han menade bland annat att processen behöver bli snabbare och mer omfattande.

– Det vi är helt övertygade om är att vi måste ta ett större grepp än rikssjukvården. Nu på sju år har de fattat beslut som rör 1250 patienter och det är ett lite för litet grepp kan man väl säga.

Utredningen om den högspecialiserade vården ska vara klar i november 2015 och har enligt Måns Rosén fått ganska fria händer men också ett brett uppdrag.

– Vi ska försöka definiera vad som är högspecialiserad vård, försöka utveckla kriterier för nivåstrukturering av vården och analysera processerna. Och vi får lämna förslag på organisation och nya system om vi tycker det är befogat. Så nu är vi i ett väldigt tidigt skede men vi känner att vi har stor frihet att försöka hitta en så bra lösning som möjligt.

Film från seminariet

Avslutningsvis påpekade moderator Anna Bergholtz att det ofta har varit tack vare patienters påtryckningar som rikssjukvård har drivits igenom. Hon frågade om deltagarnas tankar kring att planer för patientinvolvering hittills har lyst med sin frånvaro. Enligt Måns Rosén handlar det om att sätta vårdkvaliteten i första rummet.

– Det är ju väldigt viktigt och det kommer vi att titta på, vi kommer naturligtvis ha mycket kontakt med patientföreningar och andra och diskutera hur de ser på det. Men det jag tyckte var slutsatsen av Vårdanalys rapport var ju att kvaliteten är nummer ett, så det kommer vi nog att vila tungt på.